“Aging Team – Dynamic Company?!” Age Management in the Time of the Demographic Change

When: May 11th, 2016 10.00 - 12.00
Where: United Nations Information Centre Prague , Železná 24, Prague 1

Event overview

„STÁRNOUCÍ TÝM – DYNAMICKÁ FIRMA!?"- AGE MANAGEMENT V DOBĚ DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY

V roce 2050 bude podle predikcí Českého statistického úřadu zhruba třetina české populace tvořena osobami staršími 65 let. Počet obyvatel ekonomicky „produktivního" věku (20-64 let) a osob pod 20 a nad 64 let směřuje k vyrovnání. Věková hranice pro odchod do důchodu se prodlužuje. Ve firmách však často převládá trend mladých a dynamických zaměstnanců, manažerů i celých kolektivů. Další ze série diskuzí projektu (ne)stárneme! měla za cíl otevřít debatu o tom, zda je tato tendence v kontextu probíhajících demografických změn strategicky výhodná a udržitelná, o tom jak využít potenciál starších zaměstnanců a jak zaměstnance dlouhodobě vést a motivovat v jednotlivých fázích jejich kariéry.

Potřebují firmy 21. století stárnoucí zaměstnance? Jak vytvořit efektivní věkově vyvážený tým? Jsou zkušenosti nutným předpokladem dobrého manažera? Co mohou starší zaměstnanci firmám nabídnout? Dokáží nástroje age managementu zajistit oboustranně výhodnou spolupráci? Nejen těmito otázkami se v debatě moderované Robertem Břešťanem zabývali bývalý President pro Evropu společnosti Microsoft, globální stratég, kouč a mentor Jan Mühlfeit, předsedkyně Age Management z.s. Ilona Štorová a ředitel útvaru Wholesale Back Office a platební styk České spořitelny a člen programu Diversitas Karel Vítkovský.

 

"AGING TEAM – DYNAMIC COMPANY?!" – AGE MANAGEMENT IN THE TIME OF THE DEMOGRAPHIC CHANGE

According to the predictions of the Czech Statistical Office, about one third of the Czech Republic's population will be older than 65 by 2050. The number of economically "productive" inhabitants (aged 20-64) and those under 20 and over 64 is approaching equilibrium. The retirement age is being pushed back. Companies however seem to follow the trend of young and dynamic employees, managers and whole teams. This discussion of the (eng)aging! Series aimed to open a debate on how to use the potential of older employees, how to lead employees long term and motivate them in every stage of their career.

Do companies in the 21st century need older employees? How can an effective age balanced team be created? Is experience an essential quality of a good manager? What can older employees offer to businesses? Are age management initiatives able to ensure mutually beneficial cooperation? These and other related questions were discussed by a number of distinguished speakers, including global strategist, coach, mentor and former Chairman of Microsoft Corporation Europe Mr.Jan Mühlfeit, chairwoman of the Age Management association Ms. Ilona Štorová and the Director of Wholesale Back Office and Payments of Česká Spořitelna, Mr. Karel Vítkovský. The debate was moderated by Mr. Robert Břešťan.

Program

No content ...

Keynote speakers

Ilona Štorová

Mgr. Ilona Štorová je předsedkyní Age Management z.s. a členkou výkonného výboru Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Dlouhodobě působí v oblasti vzdělávání dospělých, zaměřuje se na andragogiku a projektový management se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů. V letech 2010-2012 působila jako vedoucí mezinárodního projektu „Strategie Age Managementu v České republice" ve spolupráci s Finským institutem pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách. Aktivity projektu přinesly do ČR metody age managementu a koncept pracovní schopnosti. Projekt byl oceněn Národní cenou kvality ČR za podporu age managementu v ČR. V letech 2013-2015 vedla mezinárodní projekt „Implementace Age Managementu v České republice", který realizovala Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s. ve spolupráci se společností Blik op Werk v Nizozemsku. Absolvovala obor Andragogika Univerzity Palackého v Olomouci.

Jan Mühlfeit

Jan Mühlfeit je globální stratég, kouč a mentor. Jeho osobní poslání: " Pomáhat jednotlivcům, organizacím a zemím na celém světě, aby odemkli svůj lidský potenciál". Jan má za sebou velmi úspěšné budování týmů a organizací během své téměř 22 let dlouhé kariéry v Microsoftu, kde působil na různých vedoucích pozicích a z toho 15 let ve vrcholovém vedení firmy. Ve své poslední roli (2007-2014) byl Presidentem pro Evropu, Microsoft Corporation. Na základě své globální zkušenosti vytvořil poměrně unikátní program na to jak najít osobní výjimečnost pro jednotlivce i týmy a program na pozitivní leadership. Jan učí svoje kurzy po celém světě a to jak v soukromém tak i veřejném sektoru. Mühlfeit koučuje vrcholové manažery z mnoha zemí a kontinentů a úzce spolupracuje s nejlepšími universitami na světe jako je INSEAD, Cambridge, Imperial College, Harvard, Fletcher School. Jan je vyhledávaným globálním spíkrem na konferencích významných institucí - např. Světového ekonomického fóra, Evropské komise, OECD, MCE. Jan Mühlfeit vystudoval ČVUT a později absolvoval exekutivní programy na Wharton, LSE a Harvardu.

Karel Vítkovský

Karel Vítkovský je ředitelem útvaru Wholesale Back Office a platební styk České spořitelny. Pracovní kariéru zahájil ve zdravotnictví. Po působení v Československé akademii věd nastoupil do bankovní sféry. Nejprve do Komerční banky, kde řídil hotovostní operace. Odtud byl jen malý krok do České spořitelny, kde působí od roku 2000. Během 15 let vystřídal různé pozice. Řídil tuzemský i zahraniční platební styk, krátce působil na pozici ředitele odboru řízení klientské zkušenosti a kvality služeb. V současné době odpovídá za řízení podpory byznysu (back office) v oblasti finančních trhů a korporátního bankovnictví a za platební styk. Karel Vítkovský byl též předsedou Komise pro platební styk České bankovní asociace a zastupoval Českou bankovní asociaci v Evropské platební radě a v Evropské bankovní federaci. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomická statistika. V roce 1993 jako stážista studoval bank management na univerzitě Southern Methodist University v Dallasu.

Robert Břešťan

Šéfredaktor serveru HlídacíPes.org – Žurnalistika ve veřejném zájmu. Působil v české redakci BBC World Service, byl politickým reportérem Hospodářských novin a šéfredaktorem zpravodajské stanice Českého rozhlasu – Rádia Česko. Od roku 2011 do konce roku 2014 šéfkomentátor týdeníku Ekonom. Věnuje se především tématům z české ekonomiky a politiky a české zahraniční politice.


Conference Materials

This section is password protected.


About the Project

No content ...

Call for papers & Registrations Deadlines

No content ...