Population Aging: An Economic Threat or a New Opportunity?

When: May 13th, 2014 10:00-13:30
Where: European House (Evropský dům), Jungmannova 24, 110 00 Praha 1

Event overview

POPULATION AGING: AN ECONOMIC THREAT OR A NEW OPPORTUNITY?

The discussion “Population Aging: an Economic Threat or a New Opportunity?” launches our new (eng)aging! Project, which focuses on the impacts of demographic changes associated with population aging. Its aim is to launch a discussion on the question of how to deal with this trend and how it might be used to benefit society. A series of panel discussions by leading experts from a wide range of disciplines will be supplemented by materials in the media, text outputs and formulating recommendations.

The opening discussion interconnects seniors and business. The increasing proportion of older workers significantly affects all spheres of Czech and European society and economy. Therefore, the entrepreneurs, companies and recruitment agencies must adapt themselves to these changes. At the same time, the rising share of seniors among consumers offers new business opportunities and challenges.  


STÁRNUTÍ POPULACE: EKONOMICKÁ HROZBA, NEBO NOVÉ PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI? 

Debata „Stárnutí populace: ekonomická hrozba, nebo nové podnikatelské příležitosti?“ otevřela dlouhodobý projekt společnosti KEYNOTE (ne)stárneme!, který se věnuje dopadům demografických změn spojených se stárnutím populace a podpoře aktivního stárnutí. Jeho cílem je vyvolat diskusi nad otázkou, jak se s tímto trendem vyrovnat a jak jej využít i ve prospěch společnosti. Projekt se skládá z panelových diskusí s předními experty z mnoha oborů. Doplní jej materiály v médiích, textové výstupy a průběžně bude navrhovat doporučení týkající se aktivního stárnutí.

Tématem úvodní debaty bylo propojení seniorů a byznysu. Podíl starších zaměstnanců se zvyšuje a zásadním způsobem ovlivňuje všechny sféry fungování české i evropské společnosti a ekonomiky. Stárnutí populace se proto musí přizpůsobit i podnikatelé, firmy či personální agentury. Zároveň s sebou přináší i nové podnikatelské výzvy a příležitosti.

Program

No content ...

Keynote speakers

Daniel Kuneš a Jan Husák

Daniel Kuneš a Jan Husák jsou spoluzakladatelé aplikace BIG Launcher. Jan Husák byl před BIG Launcherem 14 let grafik na volné noze a producent videa. Má na starosti design aplikace. Daniel Kuneš je programátor s více než 10 lety zkušeností. V jeho rukách leží programování BIG Launcheru. Jejich aplikace je jedna z celosvětově nejúspěšnějších českých aplikací pro Android telefony s více než 400 tisíci uživateli. Nabízí zjednodušené prostředí vhodné pro seniory a zrakově postižené uživatele.

 

Jan Bubeník

Jan Bubeník založil a přes 10 let vede personálně-poradenskou společnost Bubenik Partners. Má více než 15letou zkušenost v profesních službách s funkční specializací na finanční a profesní služby, moderní technologie a průmyslový sektor. Je členem The Young Presidents Organization (YPO) a častým přednášejícím na téma týkající se náboru zaměstnanců a vedení lidí v regionu střední a východní Evropy. Je zakládajícím členem a předsedou Corporate Council Nadace Forum 2000.

 

Jaroslava Hasmanová Marhánková

Jaroslava Hasmanová Marhánková působí jako socioložka na Katedře sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a jako vědecká pracovnice na Katedře genderových studií Univerzity Karlovy. Ve své práci se dlouhodobě věnuje tématům stárnutí a genderu. Její předchozí projekty se mimo jiné zaměřovaly na analýzu politik aktivního stárnutí a životní styly českých seniorů a seniorek. Její aktuální výzkumný projekt se věnuje otázkám mezigenerační solidarity a prarodičovství.

 

Jitka Langhamrová

Jitka Langhamrová je vedoucí katedry demografie na VŠE. krom toho se zabývá se problematikou stárnutí populace, jejími dopady do ekonomické a sociální oblasti a problematikou demografických prognóz. Je místopředsedkyní České demografické společnosti, členkou České statistické společnosti, Slovenské demografické a štatistické spoločnosti a členkou  IUSSP (International Union for the Scientific Study of Population). Podílí se i na demografických studiích a speciálních prognózách pro vybrané regiony.

 

Pavel Puff

Pavel Puff spojil celou svou profesní kariéru s působením v oblasti řízení lidských zdrojů. Od roku 1995, kdy nastoupil do společnosti Severomoravská energetika, se pohybuje v energetice, od roku 2005 je zaměstnancem společnosti ČEZ, a. s. V průběhu své kariéry působil v řadě řídicích funkcí, v současné době řídí oblast strategického náboru Skupiny ČEZ. Poslední rok se stále více věnuje oblasti rovných příležitostí, diverzity a age managementu. Věnuje se i přednáškové a konferenční činnosti v oblasti lidských zdrojů.

Radim Boháček

Radim Boháček je vědecký pracovník Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se zaměřuje na modely všeobecné rovnováhy s heterogenními agenty, optimální fiskální a monetární vládní politiku, dynamické makroekonomické teorie a teorie kontraktu. Zároveň působí jako koordinátor mezinárodního projektu SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) za Českou republiku. Titul Ph.D. získal na University of Chicago.

 

Robert Břešťan

Šéfredaktor serveru HlídacíPes.org – Žurnalistika ve veřejném zájmu. Působil v české redakci BBC World Service, byl politickým reportérem Hospodářských novin a šéfredaktorem zpravodajské stanice Českého rozhlasu – Rádia Česko. Od roku 2011 do konce roku 2014 šéfkomentátor týdeníku Ekonom. Věnuje se především tématům z české ekonomiky a politiky a české zahraniční politice.


Tomáš Kolář

Tomáš Kolář je výkonným ředitelem společnosti Linet, která se zabývá výrobou a prodejem vybavení pacientských pokojů a vybavením domovů důchodců. Ve společnosti Linet pracuje na různých pozicích již 20 let. Od roku 2010 je předsedou asociace dodavatelů zdravotnických prostředků Czechmed. V roce 1994 graduoval na ČVUT Praha, fakultě elektrotechniky a titul MBA získal v roce 2013 na London International Business School. Od roku 2006 přednáší marketing na ČVUT, fakultě biomedicínského inženýrství. 

 

Veronika Račmanová

Veronika Račmanová působí jako Head of Diversity & Inclusion v České spořitelně. Veronika řídí program Diversitas, jehož cílem je prosazování principů rovných příležitostí napříč celou bankou. Poté, co v roce 2005 promovala na VŠE a na The Nottingham Trent University, pracovala jako auditorka ve společnosti KPMG. Před příchodem do České spořitelny spoluvytvářela v UniCreditBank systém retailové podpory pro nově otvírané pobočky. V letech 2007-2009 žila v Japonsku, v Tokiu, kde pracovala jako makléřka na burze obchodující měny.

 

Conference Materials

This section is password protected.


About the Project

No content ...

Call for papers & Registrations Deadlines

No content ...