Population Aging: How to Employ the Generation 55+?

When: Nov 11th, 2014 10:00-12.30
Where: Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic, Sněmovní 4, 118 26 Prague 1

Event overview

POPULATION AGING: HOW TO EMPLOY THE GENERATION 55+?

Population Aging is bound to increase the number of employees over fifty-five years of age. Regrettably, this demographic already faces levels of discrimination in the workplace, and its unemployment rates continue to rise. At the same time, higher life-expectancy, better healthcare and improving economic situation incentivize political leaderships to prolong the retirement age.

How can we create new jobs for the ever-increasing number of citizens over 55 years of age, and how does private and public sector deal with the rising number of older employees? These and related questions were addressed by representatives from the Parliament of the Czech Republic, Ministry of Finance, Ministry of Labour and Social Affairs, and the private sector. The discussion was held as part of KEYNOTE's  (eng)aging! Project on November 11, 2014 in Prague.

The event took place under the auspices of Miroslava Němcová, a Chairwoman of the Mandate and Immunity Committee of the Chamber of Deputies of the Parliamnet of the Czech Republic.


STÁRNUTÍ POPULACE: JAK ZAMĚSTNAT 55+?

Stárnutí populace je demografický fakt, který v budoucnu přinese další nárůst zaměstnanců starších 55 let. Bohužel již nyní se tato věková kategorie setkává v zaměstnání s určitou mírou diskriminace a její nezaměstnanost i nezaměstnatelnost narůstá. Zároveň se s ohledem na prodlužující se věk, lepší zdravotní kondici obyvatelstva a s ohledem na ekonomickou situaci objevují logické tlaky na zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu.

Jak je možné vytvořit pracovní místa pro rostoucí počet občanů v kategorii 55+ a jak se firmy i stát vyrovnávají se vzrůstajícím počtem starších pracovníků? Nejen těmito otázkami se zabývalo setkání zástupců z řad zákonodárců, MF, MPSV, i odborné veřejnosti. Jejich diskuze proběhla v rámci našeho projektu  (ne)stárneme! 11. listopadu 2014 v Praze.   

Událost se konala pod záštitou předsedkyně mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslavy Němcové.

Program

No content ...

Keynote speakers

Irena Bartoňová Pálková

Irena Bartoňová Pálková zastává funkci viceprezidentky Hospodářské komory ČR. Od roku 2007 byla členkou Sektorové rady pro služby, kde se podílela na projektech Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací v oblasti tvorby profesí a kvalifikací úklidu a čištění. Od roku 2003 působila jako expert sociálního dialogu úklidového průmyslu Evropské unie, kde zastupovala zaměstnavatele při jednání s evropskou odborovou organizací UNI Evropa.

Jiří Střecha

Jiří Střecha je dokumentarista. V roce 2014 vytvořil pro Českou televizi pořad “Jak dlouho,” který se věnuje tématu stárnutí populace. Pro ČT připravil i cyklus Příběhy předmětů (2013) o zrcadlení dějin v osudech lidí, cyklus Vráceno v restituci (2009) o lidech, kteří navázali na odkaz svých rodin a cyklus o zajímavých osobnostech českého původu v New Yorku (1998-2002). Jiří Střecha absolvoval FAMU a jako scénárista a režisér vytvořil  přes  160 dokumentárních filmů a pořadů.

 

 

 

Karel Havlíček

Karel Havlíček zastává funkci předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pan Havlíček zároveň působí jako děkan fakulty ekonomických studií na Vysoké škole finanční a správní a jako člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Mimo to je také spolumajitelem skupiny SINDAT, která podniká v oblastech středního průmyslu. Karel Havlíček absolvoval stavební fakultu ČVUT a na fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze habilitoval na docenta.

 

 

 


Linda Sokačová

Linda Sokačová zastává funkci ředitelky organizace Alternativa 50+, která se zabývá věkovou diskriminací, diverzitou a mezigenerační solidaritou. Zároveň zastává funkci socioložky v Poradně pro občanství, občanská a lidská práva, kde vede výzkum týkající se postavení migrantů a migrantek s trvalým pobytem v České republice. V letech 2007-2011 zastávala funkci ředitelky v neziskové organizaci Gender Studies.

Robert Břešťan

Šéfredaktor serveru HlídacíPes.org – Žurnalistika ve veřejném zájmu. Působil v české redakci BBC World Service, byl politickým reportérem Hospodářských novin a šéfredaktorem zpravodajské stanice Českého rozhlasu – Rádia Česko. Od roku 2011 do konce roku 2014 šéfkomentátor týdeníku Ekonom. Věnuje se především tématům z české ekonomiky a politiky a české zahraniční politice.


Veronika Račmanová

Veronika Račmanová působí jako Head of Diversity & Inclusion v České spořitelně. Veronika řídí program Diversitas, jehož cílem je prosazování principů rovných příležitostí napříč celou bankou. Poté, co v roce 2005 promovala na VŠE a na The Nottingham Trent University, pracovala jako auditorka ve společnosti KPMG. Před příchodem do České spořitelny spoluvytvářela v UniCreditBank systém retailové podpory pro nově otvírané pobočky. V letech 2007-2009 žila v Japonsku, v Tokiu, kde pracovala jako makléřka na burze obchodující měny.

 

Conference Materials

This section is password protected.


About the Project

No content ...

Call for papers & Registrations Deadlines

No content ...